پمپ های پره ای

پمپ های پره ای جزء کم صداترین پمپ ها محسوب میشوند که تعمیر و تهیه قطعات آنها نیز به سهولت انجام میپذیرد. حداکثر دور و توان این پمپ ها نیز 2000 دور و 240 بار می باشدعضویت در خبر نامه