شیرهای پروپرشنال

 امروزه تکنولوژی شیر پروپرشنال با توجه به تکنولوژی سوئیچینگ و حلقه بسته در سیستمهای هیدرولیک، گسترش پیدا کرده است و صنعت روزبروز مزایای این تکنولوژی را تجربه می کند.به زبان ساده شیر آلات پروپرشنال، شیر آلات هیدرولیکی الکتریکی قابل تنظیم هستند. آنها به اپراتور تقریبا کنترل تنظیم نامحدود و انعطاف پذیری می دهند.

 

عضویت در خبر نامه