این هیدروموتورها ساخت کشور بلغارستان می باشند و میتوان از نظر کیفیت جزء میان رده های بازار برشمرد . هیدروموتورهای MS از نظر شماتیک و ابعادی دقیقا با هیدروموترهای دانفوس مطلبقت  میکنند 

دانلود PDF 1

دانلود PDF2
دانلود PDF 3
دانلود PDF 4