مکانیکی(دستی)

 دراین نوع شیرها،جابجایی اسپول ازطریق لیور دستی صورت می گیرد ودارای فشارشکن بمنظور تنظیم فشار سیستم می باشد.جهت راه اندازی مدارهیدرولیک براحتی ودرکوتاه ترین زمان ممکن قابل استفاده است. کاربرد وسیعی درماشین آلات سیار وسیستمهای هیدرولیک ساده دارند


عضویت در خبر نامه