اکومولاتور

آکومولاتور هیدرولیک کپسول فولادی با قابلیت تحمل فشار بالاست و به منظور ذخیره کردن انرژی، جبران نشتی داخلی و جذب شوک های هیدرولیکی به کارمی رود. آکومولاتورهای هیدرولیک گازی به دو دسته تقیسم می شوند
آکومولاتور دیافراگمی که نسبت به حجم ذخیره سیال، وزن کمتری داشته و در حجم های پایین مورد استفاده قرار می گیرد.

آکومولاتور تیوپی که در حجم های متنوع در دسترس بوده و قابلیت تعمیر و تعویض تیوپ دارد

اکومولاتور

آکومولاتور هیدرولیک کپسول فولادی با قابلیت تحمل فشار بالاست و به منظور ذخیره کردن انرژی، جبران نشتی داخلی و جذب شوک های هیدرولیکی به کارمی رود. آکومولاتورهای هیدرولیک گازی به دو دسته تقیسم می شوند
آکومولاتور دیافراگمی که نسبت به حجم ذخیره سیال، وزن کمتری داشته و در حجم های پایین مورد استفاده قرار می گیرد.

آکومولاتور تیوپی که در حجم های متنوع در دسترس بوده و قابلیت تعمیر و تعویض تیوپ دارد

نمایش دادن همه 3 نتیجه