سوپاپها

شيرهاي يكسو کننده وسيله اي هستند آه اجازه عبور جريان را فقط در يك جهت ميدهند و از جهت مقابل مانع عبور جريان ميگردند و بدين جهت آنها را شير با مانع برگشت نيز مينامند.

سوپاپهای هیدرولیک بر اساس سایز ونحوه اتصال آنها تقسیم بندی می شوند که از ان جمله میتوان به سوپاپهای بلوکی و بین راهی اشاره کرد.

سوپاپهای پیلوت دار که اصطلاحا به انها قفل کن هیدرولیکی نیز اطلاق میشوند نوع دیگری از سوپاپها هستند که بیشتر نقش شیر ایمنی را ایفا می کنند. از این شیر در سیلندرهای هیدرولیک برای جلوگیری از سقوط بار و در هیدروموتور ها نیز به نوعی به عنوان ترمز استفاده میشود

کمک نیاز دارید? چت از طریق واتساپ