هیدرو موتور دنده ای

این هیدرو موتور همانند پمپ دنده ای دارای دو چرخدنده درون یک پوسته می باشد.با این تفاوت که در اینجا جریان روغن باعث چرخش شفت خروجی می گردد.به دلیل ثابت بودن حجم جابجایی،تغییرات سرعت خروجی فقط متناسب با دبی ورودی به هیدرو موتوراست.همچنین گشتاور خروجی فقط با تغییرات فشار سیستم تنظیم می گردد.ازموارد استفاده می توان به فن رادیاتوردربرخی اتوبوسها اشاره کرد.

نمایش یک نتیجه

کمک نیاز دارید? چت از طریق واتساپ